راهنمای عملیات، نگهداری و تعمیر خودروهای افسانه ای شورلت اسپکتروم و ژئو استورم که از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۳ تولید شده اند، ارائه شده است. این کتاب برای صاحبان خودرو در نگهداری و تعمیر خودروها مفید خواهد بود.


تاريخ انتشار: ۱۹۹۳
نویسنده: کوین ام، جی ماهر
ناشر: انتشارات هنسلز
ISBN: 0-8019-8425-4
/DjVu
زبان: انگلیسی


دانلود راهنمای تعمیر طیف شورلت در مورد AutoRepManS: