این راهنما حاوی اطلاعاتی در مورد تعمیر و نگهداری قطعات و سیستم های اتومبیل چری Amulet است. این داده ها در قالب جداول فهرست خرابی های احتمالی یا خرابی ها داده می شوند و راهنمایی هایی برای حذف آن ها داده می شود. این کتابچه راهنما دستورالعمل هایی را برای مونتاژ و مونتاژ، تنظیم قطعات و سیستم های اتومبیل ها ارائه می دهد، تمام عملیات ها به صورت عملیاتی ارائه می شوند و با مواد عکاسی و نقاشی های گرافیکی همراه هستند.حجم: 68.38 مگابایت


Chery Amulet (2006) руководство по ремонту-prnscr1-jpg


دانلود کتابچه راهنمای کارگاه چری Amulet در مورد AutoRepManS: