Chery Amulet -- تعمیر دستی ، تعمیر و نگهداری و بهره برداری از خودرو.
این راهنما راهنمایی ها و توصیه های عملی در مورد چگونگی جلوگیری از خرابی در طول عملیات روزانه خودرو ارائه می دهد، و در مورد زمانی که این اتفاق می افتد، چگونه خودتان خودرو را تعمیر کنید.


حجم: 1.76 مگابایت


دانلود کتابچه راهنمای کارگاه چری Amulet در مورد AutoRepManS: