آئودی 100 / آواانت از سال 1990 -- تعمیر و نگهداری خودرو ، تعمیر و نگهداری ، راهنمای تعمیر و نگهداری.
این نسخه ترجمه مجاز از نسخه اصلی آلمانی آئودی 100/Avant ab دسامبر 90 ohne دیزل است.
این کتاب راهنمای بهره برداری، نگهداری و تعمیر آئودی ۱۰۰ با موتورهای بنزینی است که از دسامبر ۱۹۹۰ تولید می شود. راهنما بدون در نظر گرفتن درجه آمادگی برای کارگران ایستگاه خدماتی و رانندگان در نظر گرفته شده است.
راهنما مشخصات واحدها و سیستم های اصلی خودرو را فراهم می کند. توالی مونتاژ و مونتاژ گره ها و واحدها تنظیم شده است، ویژگی های آثار، اقدامات ایمنی، اندازه گیری پارامترهای لازم و مشاوره به رانندگانی که تعمیرات مستقل را ترجیح می دهند روشن می شود. در پایان هر فصل فهرست هایی از گسل های احتمالی، علل وقوع آن ها و چگونگی رفع آن ها قرار گرفته است. توصیف گسل ها با راهنمایی هایی همراه است تا به جلوگیری از خرابی خودرو و تمدید مدت عملیات بدون تصادف آن کمک کند. فصل آخر شامل یک نقشه جستجوی خرابی و یک برنامه نگهداری منظم است.


زبان: انگلیسی
فرمت : pdf
حجم: 19.74 مگابایت
دانلود آئودی 100 راهنمای تعمیر / آواانت در مورد AutoRepManS: