Dangoswyd y genhedlaeth gyntaf Mercedes-Benz B-klasse yn 2005. Fan Compact olwyn flaen gyda llawr rhyngosod dwbl ar gyfer gwell diogelwch goddefol, atal cefn dibynnol, platfform o'r A-klasse a rwic perthnasol o hyd, hyd yn oed rhad, y tu mewn-mor fyr gallwch ddisgrifio'r car wedi ymddeol. Cafodd ei werthu, er gwaethaf anfanteision niferus, yn dda iawn: mewn chwe blynedd o amgylch y byd Gwerthwyd mwy na 700,000 o gopïau. Llwyddiant! Fodd bynnag, roedd y Stuttgarters yn gweithio o ddifrif ar y gwallau ac yn cyflwyno pum drws hollol newydd wrth wylio ceir yn Frankfurt. A beth yw pechod i fod yn bechod-Mae'r peiriant yn well. A fyddwch yn gallu neidio'r miliynfed rhwystr yn awr? Y mwyaf o thariwm yn yr ystod-B 180 ar y solarium. Mewn cylch cymysg, dim ond 4.6 litr y mae'n ei fwyta, mae'n werth nodi mai dyma'r Mercedes cyntaf a adeiladwyd ar yr MFA (pensaernïaeth flaen fodiwlaidd) "pensaernïaeth flaen fodiwlaidd" a ddatblygwyd o Scratch, a fydd yn fuan yn cael y deoriad a-klasse yn ôl a nifer o fodelau Compact Ar flaen y nofel mae rheseli McPherson, ar y cefn-pedwar lifer gyda sbringiau taenu a sioc amsugnwyr. Mae'r cyflymiad i gant yn B 180 CDI ar y "handle" yn cymryd 10.9 s. y mwyaf ystwyth-B 200 gyda KP rhagddewisol. Mae'n cyrraedd y marc tri-digid cyntaf yn 8.4 Mae sdesign y tu allan wedi esblygu ac wedi colli rhywfaint o thrylwyredd-Roedd llinellau gwamal ar yr un sidewu a stribedi led fflyrtio tipyn mewn penolau a bumper blaen. Ond yn gyffredinol, mae'r car yn adnabyddadwy (Diolch i'r silwét sydd bron yn ddigyfnewid). Wrth gwrs, mae datblygwyr wedi chwysu dros aerodynameg: Mae paneli wedi'u botio, bwâu olwynion blaen, spoiler cefn-pawb yn gweithio. Mae gan y car safonol gymhareb llusgo ffrynt o 0.26 ac mae gan y pecyn ECO-dechnoleg un sy'n eiddigeddus 0.24. Cyflymder uchaf yn dibynnu ar y gwaith pŵer yw 190-220 km/hThe Roedd yr Almaenwyr hefyd yn cael cysur. Roedd y B-klasse yn amlwg yn fwy: cynyddodd y hyd 86 mm (i 4359), y lled-gan 9 mm (hyd at 1786 mm), ond roedd y sylfaen olwynion a'r uchder, i'r gwrthwyneb, yn gostwng-gan 79 a 46 mm yn eu trefn (i 2699 a 1557). Ond y peth pwysicaf yw bod y seddi wedi'u lleoli 86 mm yn is, ac mae uchder y nenfwd wedi cynyddu o 58 mm-i 1047. Daeth teithwyr cefn hyd yn oed yn fwy rhydd Diolch i ychydig mwy o bellter o gefn y soffa i'r seddi blaen (mae'r ffigur hwn hyd yn oed yn yr eisteddle S-klasse yn waeth). Gyda llaw, oherwydd y posibilrwydd o symudiad hydredol y soffa o fewn 14 cm Mae cyfaint y compartment bagiau yn amrywio o 488 i'r o 666 litr parchus. Mae'r holl addasiadau mewn perthynas gyfeillgar ag eco-normau ewro 5Peirianwyr a threnau pŵer. Hyd yn hyn, mae pâr o injans petrol a diesel newydd gyda chwistrellu tanwydd yn syth i mewn i'r siambrau hylosgi. Y pedwar 1. 6 gyda'r Mynegai ffatri M270 yn rhoi 122 HP a 200 NM ar fersiwn B 180 a 156 lluoedd Ie 250 Newton yn achos B 200. Mae'r EDAU tanwydd trwm yn uned OM651 1.8 litr wedi'i huwchraddio. Mae pob injan yn gysylltiedig â'r system dechrau/stopio yn ddiofyn. Mae'r gerbocs yn ddau: Mae'r "mecaneg" tri-Speed dri cyflymder y F-SG 310 neu ei agos "perthynas"-a saith-band "robot" 7G-DCT gyda chrafangdeuol ffasiynol. Defnyddwyr chwythu fel pe baent yn cael eu tynnu o'r supercar SLS AMG-arddull wrth gwrs, ni allwn ddweud ychydig o eiriau am y tu mewn. Mae'n gam mawr ymlaen. Mae wedi dod yn llawer gwell ac yn fwy moethus: dyluniad diddorol y panel blaen gyda mewnosod mawr o arlliwydd (opsiynau eraill o orffen yn bosibl), olwyn llywio tri-adain amlswyddogaethol, digonedd o lledr ac arddangos lliw canolog wedi'i groeslin naill ai 5.8 neu 7 modfedd wedi'i siomi ar yr ochr orau. Rheoli'r system amlgyfrwng-drwy'r puck, fel ar Mercedes drud. Mae mynediad i'r rhyngrwyd a llywio â lloeren ar gael hefyd. Mae'r prototeip hybrid Mercedes-Benz B-klasse-gell ynghyd â'r rhestr electroneg ategol yn drawiadol: camera golwg cefn, maes parcio, marcio, arwyddion, parthau dall a phellter i'r cerbyd blaengar ynghyd â chynorthwyydd wrth gyffwrdd i lawr. Yn gyffredinol, da iawn Mercedes, yr addewid a gadwyd. Mae'n anodd goramcangyfrif pwysigrwydd symudiad strategol o'r fath, oherwydd mae teyrngarwch cwsmeriaid ifanc i'r cwmni yn archifol, ac mae'r Almaenwyr wedi adrodd hynny dro ar ôl tro. Dim ond i wirio'r newydd-deb ar y mynd ac aros am y prisiau y mae'n parhau. Fodd bynnag, ni ddylid cyfrif elusennau, fel bob amser.