Lexus RX200t, Lexus RX300, Lexus RX350, Lexus RX350L, Lexus RX450h ers rhyddhau 2015. Dyfais, cynhaliaeth ac atgyweirio.

Chwilio am safon uchel Llawlyfrau trwsio auto ar-lein? Edrychwch ddim pellach na autorepmans.com! Mae ein gwefan yn cynnig ystod eang o lawlyfrau trwsio ceir ar-lein ar gyfer pob math o gerbydau, gan gynnwys Lexus modelau fel y RX200t, RX300, RX350, RX350L, a RX450h.
P'un a ydych chi'n fecanic proffesiynol neu'n selog DIY, ein Llawlyfrau atgyweirio auto ar-lein rhad ac am ddim Maent yn adnodd gwerthfawr i unrhyw un sy'n dymuno gwneud gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio ar eu cerbyd. Mae ein llawlyfrau yn hawdd eu llywio ac yn darparu cyfarwyddiadau a darluniau manwl i'ch helpu i wneud diagnosis a thrwsio materion cyffredin.
Yn ogystal â'n comprehensive Llawlyfrau trwsio ceir ar-lein, rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o adnoddau eraill i'ch helpu i gadw'ch cerbyd i redeg yn esmwyth. O ganllawiau datrys problemau i amserlenni cynnal a chadw, mae gan ein gwefan bopeth sydd ei angen arnoch i gadw'ch car mewn cyflwr da.
Felly pam aros? Ymwelwch â autorepmans.com heddiw i gael mynediad i'n rhad ac am ddim Llawlyfrau atgyweirio auto ar-lein ac adnoddau gwerthfawr eraill. Gyda'n help ni, byddwch yn gallu mynd i'r afael ag unrhyw brosiect atgyweirio ceir gyda hyder ac yn rhwydd!
Mae'r llawlyfr yn cynnwys gwybodaeth gyffredinol am strwythur ceir Lexus RX 2001/300/350/350b / 450bc 2015, argymhellion ar gyfer gweithredu a chynnal a chadw, disgrifiad o beiriant posibl, trosglwyddo, siasi, llywio, camweithio system brêc. Bydd yr awgrymiadau yn y llawlyfr hwn yn eich helpu i wneud gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio mewn gorsaf wasanaeth ac ar eich pen eich hun.
Peiriannau petrol: 2.0L (8AR-FTS), 3.5L (2GR-FKS), 3.5L (2GR-FXS)

Mae'r Lexus RX200t, RX300, RX350, RX350L a Llyfr Atgyweirio RX450h yn ganllaw hynod gynhwysfawr i berfformio atgyweiriadau a chynnal a chadw ar y modelau Lexus poblogaidd hyn. Mae'n cynnwys popeth o waith cynnal a chadw sylfaenol i atgyweirio manwl, gyda chyfarwyddiadau manwl a diagramau defnyddiol. Mae'r llyfr wedi'i ysgrifennu'n dda ac yn hawdd i'w ddeall, gan ei wneud yn wych ar gyfer novices a mecaneg brofiadol fel ei gilydd. Mae'r lluniau a'r diagramau yn ddefnyddiol iawn i ddangos y camau sydd eu hangen i gwblhau atgyweiriad. Mae'r llyfr hefyd yn cynnwys rhestr gynhwysfawr o offer a rhannau sy'n angenrheidiol ar gyfer pob atgyweiriad, gan ei gwneud hi'n hawdd sicrhau bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch cyn dechrau. Ar y cyfan, mae hwn yn ganllaw rhagorol i unrhyw un sy'n awyddus i atgyweirio neu gynnal eu cyfres Lexus RX.


Blwyddyn rhyddhau: 2018
Genre: Dyfais, cynnal a chadw ac atgyweirio
ISBN: 978-617-577-142-6
Cyfres: Cyfres Aur
Fformat: PDF

Lexus RX200t, RX300, RX350, RX350L, RX450h maintenance and repair-autorepman_lexus_rx200t_rx300_rx350_rx350l_rx450h_maintenance_1-jpg Lexus RX200t, RX300, RX350, RX350L, RX450h maintenance and repair-autorepman_lexus_rx200t_rx300_rx350_rx350l_rx450h_maintenance_2-jpg
Lawrlwytho Lexus RX Ar AutoRepManS: