Lexus RX200t, Lexus RX300, Lexus RX350, Lexus RX350L, Lexus RX450h ers rhyddhau 2015. Dyfais, cynhaliaeth ac atgyweirio.

Lexus .
Peiriannau petrol: 2.0L (8AR-FTS), 3.5L (2GR-FKS), 3.5L (2GR-FXS)

Mae'r Lexus RX200t, RX300, RX350, RX350L a Llyfr Atgyweirio RX450h yn ganllaw hynod gynhwysfawr i berfformio atgyweiriadau a chynnal a chadw ar y modelau Lexus poblogaidd hyn. Mae'n cynnwys popeth o waith cynnal a chadw sylfaenol i atgyweirio manwl, gyda chyfarwyddiadau manwl a diagramau defnyddiol. Mae'r llyfr wedi'i ysgrifennu'n dda ac yn hawdd i'w ddeall, gan ei wneud yn wych ar gyfer novices a mecaneg brofiadol fel ei gilydd. Mae'r lluniau a'r diagramau yn ddefnyddiol iawn i ddangos y camau sydd eu hangen i gwblhau atgyweiriad. Mae'r llyfr hefyd yn cynnwys rhestr gynhwysfawr o offer a rhannau sy'n angenrheidiol ar gyfer pob atgyweiriad, gan ei gwneud hi'n hawdd sicrhau bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch cyn dechrau. Ar y cyfan, mae hwn yn ganllaw rhagorol i unrhyw un sy'n awyddus i atgyweirio neu gynnal eu cyfres Lexus RX.


Blwyddyn rhyddhau: 2018
Genre: Dyfais, cynnal a chadw ac atgyweirio
ISBN: 978-617-577-142-6
Cyfres: Cyfres Aur
Fformat: PDF

Lexus RX200t, RX300, RX350, RX350L, RX450h maintenance and repair-autorepman_lexus_rx200t_rx300_rx350_rx350l_rx450h_maintenance_1-jpg Lexus RX200t, RX300, RX350, RX350L, RX450h maintenance and repair-autorepman_lexus_rx200t_rx300_rx350_rx350l_rx450h_maintenance_2-jpg


Lawrlwytho Lexus RX Ar AutoRepManS: