Cyflwyno canllaw i atgyweirio a gweithredu'n dechnegol ceir Chevrolet Tahoe / Maestrefol, Blazer / Pick-Up, GMC Yukon / Jimiy / Pick-Up, a gynhyrchwyd rhwng 1987 a 1999. Mae gan y ceir hyn beiriannau gasoline o 4.3 liters (V6), 5.0; 5,7; 7.4 liters (V8).
Mae gan y canllaw hwn yr adrannau canlynol:
- cyfarwyddyd ar weithredu ceir,
- cynnal a chadw Chevrolet Tahoe,
- atgyweirio peiriannau'r ceir a restrir uchod,
- systemau oeri, gwresogi ac awyru,
- tanwydd Chevrolet a systemau blinder,
- offer trydanol moduron,
- trosglwyddiadau mecanyddol ac awtomatig, achos trosglwyddo,
- cliwiau a chassis y car,
- system ddewr,
- atal a llywio,
- corff,
- system offer trydanol ceir.
Mae adrannau ar wahân o'r llawlyfr yn gyfarwyddiadau ar gyfer gweithredu ceir o'r fath fel:
Chevrolet Tahoe, GMC Yukon, Chevrolet Blazer, GMC Jimmy, Chevrolet Suburban, Chevrolet/ GMC Pick-Ups. Hefyd yn y llyfr mae argymhellion ar gyfer cynnal a chadw'r ceir rhestredig.


Blwyddyn: 2005
Cyhoeddwr: Atlas-Press


Lawrlwytho'r Llawlyfr Atgyweirio Chevrolet Tahoe Ar AutoRepManS: