BMW 520i a 525e-llawlyfr atgyweirio, cynnal a chadw, gweithredu'r car.
Y canllaw mwyaf cynhwysfawr i fodelau'r BMV 520i a 525e yn y corff (cyfres) E28. Cafodd ei ryddhau mewn print bach iawn yn rhedeg. Bron unman i'w ganfod. Mae'n debyg bod hwn yn gyfieithiad o ansawdd uchel iawn o lyfr cyffelyb o lyfrau Haynes a gyhoeddwyd ar gyfer y farchnad orllewinol.
Yn wahanol i bob llyfr arall yn y gyfres, mae'r llyfr hwn yn datgelu'n fanwl nodweddion a dyfais rheoli gwactod y peiriant M20 ar y modelau 520i, y system chwistrellu LE-Jetronic, y system rheoli segur yn seiliedig ar reoleiddiwr thermomecanyddol.
Mae'r llyfr yn fanwl, yn dabl am nifer o flynyddoedd ac felly'n parhau bron heb orchudd.
Mae sgan y copi yn cadw ansawdd gwreiddiol y delweddau a'r testun (mae popeth yn ddarllenadwy iawn) tra'n sicrhau'r maint lleiaf posibl.
Mae ' r llawlyfr yn darparu manylebau manwl o ' r holl unedau, nodau, mecanweithiau a systemau ' r car, yn rhoi argymhellion ar berfformiad gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio.
Bwriedir y llawlyfr ar gyfer gweithwyr canolwyr a gorsafoedd gwasanaeth, siopau trwsio awto, yn ogystal ag ar gyfer modurwyr sydd wedi'u hyfforddi'n dechnegol


Dyddiad rhyddhau: 1993
Ansawdd: Lluniau o dudalennau wedi'u prosesu a'u haddasu
Tudalennau: 259
Maint: 132.62 Mb


Lawrlwytho Llawlyfr Atgyweirio BMW 520i & 525e Ar AutoRepManS: