Съобщение: 2009
Автор: Владимир Караваев
Жанр: Практическо ръководство за шофьори
Издател: Украински медии Холдинг издателска къща
Формат: DOC
Качество: Текстов документ
Издание: Четвърта
Описание/Контрол: 100 аргументи срещу глоби на КАТ "е уникална книга, той съдържа всички пътни ситуации, сценарии на поведение с инспектора, ако трябваше да се прекъсне правилата за движение. Книгата учи да правилно да отстояват правата си в диалог с инспектора, съдържа екстракти от закони, правила, примерни приложения и оплаквания, препоръки за попълване на протоколите. Тази книга трябва да повлияе на ситуацията в неравни конфронтация драйвери с мъже в униформа. Предупредени, forearmed.

Изтегляне на материал за запознаване на