Bắc Mỹ 850.2782
Miễn phí các gián đoạn của các bản đồ chi tiết của nằm trên lãnh thổ Hoa Kỳ và Canada hỗ trợ IQRouts, không đơn giản.
Phạm vi bảo hiểm: 99,9%: Hoa Kỳ tất cả tiểu bang, bao gồm cả Hawaii và Alaska. Canada, tất cả các tỉnh; Puerto Rico.
Sau cuối cùng phát hành cải thiện sự lặp hơn 42.000 km đường ở Canada và gần 2.500 dặm của dòng, nút trong 7 tiểu bang của Hoa Kỳ.Ngày phát hành: 2010
Phiên bản: 850.2782
Hệ điều hành: TomTom PNA
Khả năng tương thích với Vista: không biết
Yêu cầu: TomTom PNA chuyển hướng động cơ là dưới đây 8.2 xxx. Nguồn dữ liệu là không thích hợp cho PDA (chưa).
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Kích thước: 1.85 Gb

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo