Có một hướng dẫn đa phương tiện độc đáo Mercedes SDMedia. Chương trình này có chứa các thông tin chi tiết về sửa chữa và bảo trì của xe ô tô Mercedes. Chương trình có minh họa video mà làm cho nó dễ dàng hơn để tìm và sửa chữa lỗi và trục trặc của Mercedes. SDmedia là một bổ sung cho việc chẩn đoán Mercedes DAS.


Ngày phát hành: 10 năm 2011
Phiên bản: 01/2012
Ngôn ngữ: đa ngôn ngữ

Mercedes SDmedia 11.2012-675f3b5c135ac10d02fc4ab322e06b04-jpg