AutoRepMans trình bày một Nissan Almera G15 sửa chữa hướng dẫn sử dụng. Cuốn sách trong tập tin đính kèm chứa Hướng dẫn bảo trì và hoạt động đáng tin cậy của xe Nissan Almera Từ năm 2013. Những chiếc xe Nissan được trang bị với một xăng mô hình K4M 1,6 lít DOHC.
Có nhiều để hướng dẫn này .
Trên AutoRepManS: