Gửi bởi hướng dẫn đa phương tiện Mercedes SDMedia chứa các thông tin duy nhất cho việc sửa chữa, bảo dưỡng xe Mercedes. Trong chương trình này, có một video tốt, rất nhiều tạo điều kiện cho quá trình chẩn đoán và sửa chữa các sự cố, trục trặc trong của Mercedes. Cũng chương trình này là một bổ sung cần thiết cho chương trình chẩn đoán Mercedes DAS.


Phát hành: 2013
Phiên bản: 01/2013
Ngôn ngữ: Tiếng Đức ""

Mercedes SDMedia 01.2013-a49c5ac67bfc24560be018988e074cd3-jpg
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo