Mazda RX-2/616 hội thảo hướng dẫn sử dụng năm 1970-1978-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Kỹ thuật tài liệu trên xe Mazda RX-2 năm 1970-1978 của sản xuất. Hướng dẫn bao gồm thông tin về Rotary và động cơ.


Ngôn ngữ: tiếng Anh
Kích thước: 23.9 Mb
Trên AutoRepManS: