Geely MK/king kong/LG-1-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Hướng dẫn bao gồm: thông tin chung về thiết bị đối với Geely MK và thay đổi của họ, các hướng dẫn cho hoạt động và bảo trì, các mô tả của các hỏng hóc có thể của động cơ, bộ truyền động, khung xe, chỉ đạo, Hệ thống phanh. Những lời khuyên trong hướng dẫn này sẽ giúp để giữ nó và làm sửa chữa tại các trạm dịch vụ, cũng như của riêng họ.


Kích thước: 11.56 MbTải về sửa chữa hướng dẫn sử dụng Geely MK/King Kong/LG-1 Trên AutoRepManS: