Khu vực chức năng tĩnh, chúng tôi đã nhìn thấy không phải một služivyj thể thao, khu chức năng tĩnh cùng được xây dựng bởi Hiệp hội Đức tivi (VDAT) kết hợp với cảnh sát và bộ giao thông vận tải của nước Đức. Và vẫn tự hỏi-tại Essen Motorshow đầu tay của cảnh sát Chevrolet Corvette sẽ bắt trên con đường Đức hầu hết các bé trai xấu.
Tốc độ sẽ cung cấp cho 6.2 lít V8 dưới các lực lượng 470, cùng với tốc độ 7 DSG (rõ ràng, Phi công sẽ chọn kinh nghiệm). Tức là cuộc đàn áp từ 0 đến hàng trăm cho 4 với coppers giây và dưới tốc độ tối đa 300 km/h-cố gắng để có được ra khỏi đây.


Vâng, mát và sợ hãi đưa cảnh sát chiếu sáng từ Hella, 19 và 21-inch giả mạo bánh xe cộng với một dollop của nehilaâ carbon trong obvese và archs — Chevy tất cả điều này cho một người. Bằng cách này, có vẻ như với chúng tôi, hoặc vận chuyển cuộc gọi thực sự dropnutyj zero?