Po nedavni študiji v ZDA, starejši kolesarji so bolj dovzetna za poškodbe, ki zahtevajo hospitalizacijo zaradi nesreč z motornimi kolesi kot njihovi mlajši kolegi.

Poročilo preučila podatke za 8 let, približno pol a milijon incidentov, en način ali drugi povezani z vožnjo na motorno kolo. Podatki so bili pridobljeni iz policije in bolnišnice.

Kot rezultat, študija je ugotovila da ameriški motoriste starih 60 let in več kot trikrat bolj verjetno, da končajo v bolnišnici po nesreč kot njihovi mlajši kolegi na motodviženiû starostne skupine 20-30 letniki.

Glede avtorji študije, v tem primeru vloga počasi vozite odgovor čas in je pogosto ne zelo dober vid v starejši pilotov.