Источна Европа 850.2782
Детална карта за покривање 99.9% од територијата на следните Држави: Унгарија, Литванија, Полска, Словачка, Словенија, чешка Република, Естонија.
Делумно покриени: Бугарија На 54%, Латвија 63%, Хрватска 42%, вклучувајќи ги и главните градови и крајбрежните области.
Должината на прикажува патишта 1,2 милиони километри.
Другите Источно-Европски земји опфатени со мрежа на патишта поврзување нив, дозволувајќи им на berasnyou навигација низ целиот регион.
IQ Routs и ALG не го поддржува.
ASR поддржува.Издавање: 2010
Верзија: 850.2782
Платформа: PNA, PDA
Системски побарувања: PNA, PDA
Јазик: Англиски
Големина: 189.03 Mb

Превземи материјал за референца
Превземи материјал за референца