Електронска програма SDmedia – мултимедијална водич (визуелна видеа и слично) за да барате и поправка на штетите, дефекти на Мерцедес автомобили. Тоа е Додаток на програмата автомобилската дијагностички DAS.
Програмата е наменета за инсталација на дијагностички адаптер Е или на персонален компјутер со софтвер инсталиран DAS.
На други компјутери можете да ја отворите програмата за користење на Internet Explorer - отворете ја папката и одберете MEDBIB индекс.
Ако наидете на проблеми со репродукција на видео запис библиотека: "regsvr32 msdxm.ocx".


Датум на издавање: 2011
Верзија: 11-2011
Јазик: Повеќејазични

Превземи материјал за референца
Превземи материјал за референца
Превземи материјал за референца