Претставува мултимедијални упатство Мерцедес SDMedia содржи единствен информациски на поправка, техничко одржување на автомобили Мерцедес. Во оваа програма има видеа кои го прават тоа полесно да го дијагностицираат и поправат дефекти, грешки со Мерцедес возила. Исто така, оваа програма е важен додаток на дијагностички програма Мерцедес DAS.


На издавање: 2013
Верзија: 01/2013
Јазик: "германски"

Mercedes SDMedia 01.2013-a49c5ac67bfc24560be018988e074cd3-jpg
Превземи материјал за референца
Превземи материјал за референца
Превземи материјал за референца