Следната верзија на електронскиот каталог на пребарување и селекција на резервни делови Peugeot Сервис Документација Бекап како во 11.2012. Овој директориум ги содржи целосни и точни информации за сите Peugeot возила, вклучувајќи ги и најновите модели.
Електронскиот каталог содржи:
- каталог на резервни делови,
- целосни информации за детали
- правила за спроведување на работи во часови,
документација за поправка и одржување на автомобил Peugeot.

Порака: 11.2012
Верзија: 4.2.0
Јазик: Повеќејазични (Руски +)

Превземи материјал за референца
Превземи материјал за референца
Превземи материјал за референца