בחירת ולאחר התקנת רמקולים לרכב.
לפני התקנת רמקולים לרכב, אתה צריך יש רעיון איפה, מה אתה רוצה לפרסם. ראשית, היא מסייעת להבין מה אתה רוצה בסופו של דבר. שנית, ניתן יהיה להציל את כספם במקום רכיבים מיותרים.

רמקולים:
הטכנולוגיה של הייצור
מבחר רמקולים לרכב
התקנת רמקולים לרכב
סאב וופר:
מארז סאב-וופר
בלתי פוסקת תצוגה או חינם-אייר
בתוך תיבה סגורה
שפופרת
מתקין סאב-וופר
מתקין סאב-וופר במכונית סדאן
מתקין סאב-וופר במכונית האצ'בק, סטיישן
כבל מוצלב, מגבר:
כבל מוצלב
מגבר
עכשיו לדבר על התקנת
לסכם


מהדורת 2009: g.
מוציא לאור: Avtsound
מספר עמודים: 25
איכות: המחשב הראשון (eBook)


Выбор и установка авто акустики-prnscr1-jpg Выбор и установка авто акустики-prnscr2-jpg
הורדת בחירה והתקנה של אקוסטיקה אוטומטית על המחשב האוטומטי: