קרבורטור מכוניות
התכונות של הקמה ותפעול של המכונית ביתי מומלץ קרבורטורים כדי לשמור על בריאותם במהלך המבצע, תחזוקה, תיקון ופתרון בעיות.


גודל: 6.77 מגה-בתים
הורד תיקון מדריך לרכב קרבקטורים על המחשב האוטומטי: