צרות קודי רכב (מכוניות).
אוסף זה מספק מידע אודות אבחון ובדיקות של רכב זר, וקודים זהה של חולשות.

תוכן:


גודל: 15.65 מגה-בתים
הורד קודי תקלת רכב על המחשב האוטומטי: