אנציקלופדיה מכוניות פורשה.
רכב פורשה האנציקלופדיה מכילה הקטלוג המלא של פורשה מודלים (עבור כל דגם ישנם מאחד עד מאה תמונות, מפרטים טכניים, כמו גם תיאור קצר של מודל או סדרת שאליו שייך), בערך 100 סרטים, תמונות כמעט 1500, מאוחדים על-ידי ערכות נושא של הצגת שקופיות, מאמר, סורק ישנים הפוסטרים. הנתונים מתייחסים לתקופה מאז החברה המייסדת עד 2006.


תאריך שחרור/הצגה: 2006
הורד אנציקלופדיה אוטומטית מכונית פורשה על המחשב האוטומטי: