Garmin מפות הרפובליקה של בלרוס, החיפוש עובד בכל מקום, זה לגמרי לא נעולים.
מורכב:
"דרך" מ 12/30/2010
"מפה טופוגרפית של בלארוס."
"דרכים של רוסיה + חבר העמים" (ר' בלארוס)
תרשים של בלארוס, נוצר מנתונים OpenStreetMap.


תאריך פרסום: 2011
גירסה: 1.0
דרישות: ניווט Garmin עם המון שבילים תמיכה
אזור הכיסוי: בלארוס
שפה: רב לשוני

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון