תוכנית AUTOCOM CDP המשאיות משמש האבחון ותחזוקה של משאיות, נגררים, אוטובוסים.
משאיות יש די מסד נתונים מקיף עם ציפוי מעולה אור, רכב מסחרי כבד, נגררים, אוטובוסים.


תאריך פרסום: 2011
גירסת 2.11.1:
מפתחים: Autocom
שפה: רב לשוני (עברית +)

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון