North America 850.2782
Detaljna karta bez разрывно pokrivajući teritoriju SAD-a i Kanade, podržava IQRouts, nije pojednostavljena.
Pokrivenost: 99.9%: SAD sve države, uključujući Hawaii i Aljasku; Kanada, sve pokrajine; Puerto Rico.
Nakon zadnjeg izdanja poboljšati odraz više od 42.000 kilometara cesta u Kanadi i uveo gotovo 2.500 kilometara informacija na tragu čvorišta u 7 država u SAD-u.Izdanje: 2010
Verzija: 850.2782
Platforma: TomTom PNA
Kompatibilan sa Vista: nepoznat
Sistemski zahtjevi: PNA TomTom s navigacijskim srž ne ispod 8.2 xxx. Prema izvornim podacima za PDA ne odgovara (za sada).
Jezik: Engleski
Veličina: 1.85 Gb

Preuzeti materijal za upoznavanje
Preuzeti materijal za upoznavanje