Predstavljena još jedna verzija elektronskog kataloga pretraživanja i odabira rezervnih dijelova Peugeot Service Documentation Backup od 11.2012. Ovaj katalog sadrži potpune i pouzdane informacije o svim automobile Peugeot, uključujući i nove modele.
Elektronski katalog sadrži:
- katalog запасный dijelova,
- potpune informacije o detaljima,
- norme za izvođenje radova u satima,
- dokumentaciju o popravak i održavanje automobila Peugeot.

Izdavanja: 11.2012
Verzija: 4.2.0
Jezik: Višejezični (Hrvatski +)

Preuzeti materijal za upoznavanje
Preuzeti materijal za upoznavanje
Preuzeti materijal za upoznavanje