شرق اروپا ۸۵۰/۲۷۸۲
نقشه دقیق پوشش ۹۹/۹% از قلمرو کشورهای زیر: مجارستان, لیتوانی, لهستان, اسلواکی, اسلوونی, جمهوری چک, استونی.
تا حدی تحت پوشش: بلغارستان ۵۴ ٪ ، لتونی ۶۳ ٪ و کرواسی ۴۲ ٪ ، از جمله شهرهای بزرگ و مناطق ساحلی.
طول جاده نمایش داده شده است ۱,۲۰۰,۰۰۰. کیلومتر.
سرزمین های دیگر کشورهای اروپای شرقی تحت پوشش شبکه ای از جاده های اتصال ، اجازه می دهد برای ناوبری غیر قابل حل در سراسر منطقه است.
فعالیتهای و ALG آن را پشتیبانی نمی کند.
عصر پشتیبانی می کند.شماره: ۲۰۱۰
نسخه: ۸۵۰/۲۷۸۲
پلت فرم: PNA ، PDA
سیستم مورد نیاز: PNA ، PDA
زبان: انگلیسی
دانلودها: ۱۸۹/۰۳

دانلود مطالب برای آشنایی
دانلود مطالب برای آشنایی