لکسوس LX570 ، تویوتا سکویا ، تویوتا تندرا ۲۰۰۶ +--تعمیر کتابچه راهنمای کاربر

لکسوس LX570, تویوتا سکویا, تویوتا تندرا ۲۰۰۶ دانلود راهنمای تعمیر
پروژه autorepmans.com فرصتی برای دانلود برای بررسی ارائه می دهد- راهنمای تعمیر LX570 لکسوس ، تویوتا سکویا ، تویوتا توندرا. کتاب راهنمای ارائه شده شامل جزئیات شرح دستگاه خودرو
Lexus LX570, Toyota Sequoia, Toyota Tundra 2006+ - Руководство по ремонту-lexus_lx570-toyota_sequoia-toyota_tundra_2006_post-jpgراهنمای عملکرد


موتور--روش تعمیر عمومی
سیستم گریس

سیستم راه اندازی

گیربکس اتوماتیک
جزوه
شفت زده
گیربکس جلوتعلیق
سیستم تعلیق جلو


فرمان
سیستم ترمزتهویه مطبوع ، گرمایش و تهویه

طرح های تجهیزات الکتریکی
تجهیزات برق برای بدن
در مورد AutoRepManS: