جیلی MK/کینگ کنگ/ال جی-1--تعمیر کتابچه راهنمای کاربر ، تعمیر و نگهداری ، بهره برداری از ماشین.در مورد AutoRepManS: