Croeso i'r llawlyfrau trwsio ceir.
+ Ateb i'r edefyn
Canlyniadau 1 i 2 o 2
Llinyn

Nid dyna ' r hyn maen nhw ' n ei addysgu wrth yrru ysgol.


 1. #1
  Dyddiad ymuno
  01.01.2007
  Model
  SantaFe
  Swyddi
  3,109

  Лампочка Nid dyna ' r hyn maen nhw ' n ei addysgu wrth yrru ysgol.

  Mae'r awgrymiadau hyn yn benodol, ac nid ydynt yn cael eu casglu yn unman arall mewn un testun.
  Gwirioneddau cyfalaf, fel-"Peidiwch â thorri'r terfyn cyflymder ac nid ydych yn meddwi y tu ôl i'r olwyn", nid oes. Mae hynny'n ddealladwy.
  Gall unrhyw beth ddigwydd ar y ffordd, ac efallai y bydd yr awgrymiadau hyn yn helpu i arbed amser/iechyd/bywyd.
  1. trac, trowch i'r chwith. Rydych chi'n sefyll ac yn colli ceir sy'n dod. Peidiwch â chuddio'r olwyn lywio i'r chwith ymlaen llaw. Taro o'r tu ôl ac rwyt ti wedi marw dan y wagen. Cadwch yr olwyn lywio yn syth.

  2. rydych chi wedi bachu ymyl y ffordd neu'r bar eira ar y chwith (er enghraifft, ger y Rhodfa rannu) neu ar y dde (ochr y ffordd). Lladd y reddf i dynnu'r olwyn lywio i'r cyfeiriad arall. Gafael dde'r olwyn lywio, heb newid safle'r droed ar y pedal nwy, ddigolledu'r llywio i'r ochr. Bydd y car yn colli cyflymder ac yn dychwelyd i'r ffordd. Peidiwch â cheisio, drwy bob dull, i ymdrechu ar y ffordd, byddwch yn cael eich taflu yn sydyn i'r cyfeiriad arall.

  3. byddwch yn ofalus wrth basio hir yn troi ar y radiws mewnol (i chi mewnol, ar gyfer yr allanol yn dod). Os bydd car sy'n dod yn pasio ar radiws allanol yn dechrau dwyn, ni fydd yn mynd mewn ffos, ac mewn 90% o achosion, ar ôl symudiadau confsive y gyrrwr sy'n dod, bydd yn hedfan chi yn pen-ôl. Ar gam mwy o ofn i geir sy'n cyrraedd yn pasio ar y radiws mewnol, fel rheol, mae eu SASS yn dod i ben ar ochr y ffordd. (ar ddiwedd y fideo esboniadol) er bod pethau'n digwydd. Angen yn ofalus i fod yn estynedig. Os ydych yn hedfan car benben, yr ateb gorau yw i ffos.  4. pan fyddwch yn ailadeiladu, cyflymu!

  5. Peidiwch â reidio ar y "niwtral" rydych yn colli'r gallu i gyflymu, ac nid y brêc bob amser yw'r ffordd allan. (Gallwch gael cwsg yn costio ... Gyda'ch car)

  6. Peidiwch â arafu yn y troad. Yn y turn yn unig cyflymiad rheoledig.


  7. Gadewch opsiwn copi wrth gefn bob amser. Er enghraifft, amheuaeth goddiweddyd, ewch i'r "cyfarfod" a llusgo ar ôl nes eich bod yn 100% yn siŵr y gallwch oddiweddyd. Ac os rhywbeth, ewch yn ôl i'ch lôn.

  8. gwneud i gwyddbwyll oddiweddyd ar y trac a mynd i mewn i'r Nant Diffoddwch y cyflymder ar y lôn arall. Un o'r camgymeriadau mwyaf cyffredin, pan, pan, yn goddiweddyd y golofn ar gyflymder sylweddol, mae'r gyrrwr, gan weld nad oes ganddo amser, yn dechrau lletem i mewn i'w lôn ac ar yr un pryd yn brêc yn galed. Ac mae rhwbeth. ac mae'r "cig" hwn yn dechrau ... Mae llawer o geir o'i gwmpas, ac mae wedi cael ei lusgo. Unwaith eto-gwaith i sgorio ar y byd! Mae'r amser yr un fath, ond 1000 gwaith yn ddiogelach!

  9. os gwelwch nad oes gan y car sy'n dod amser i oddiweddyd, trowch ar y dde "Turner" a snwggle i ochr y ffordd. Peidiwch â chwincio headlights, efallai y bydd person y diwrnod cyntaf gyrru.

  10. Os caiff y car ei ddymchwel/ei ddwyn i weithio'n gadarn ac yn esmwyth heb ffwdan. Nid yw'r broses yn datblygu ar unwaith ac felly nid yw'n hoffi symudiadau miniog a chonffit. (beth ac ar ba ysgogiad i wneud yn ysgrifenedig fwy nag unwaith) a dysgu beth yw dymchwel a sgids a pha gamau i'w cymryd ar wahanol yriannau. Mae'r sefyllfa'n anobeithiol dim ond un, mae'n slei ar y gyriant blaen ar y disgyniad, mewn achosion eraill gellir cywiro popeth.

  11. Nid yw'n ddiangen dod o hyd i blatfform gwastad mawr a rhoi cynnig ar eich car mewn brecio a chyflymu eithafol. Siglo, teimlo'r terfyn. Ni fydd unrhyw beth yn digwydd i'ch car.

  12. Peidiwch â dibynnu ar system sefydlogi ardrethi yn y glaw. Os oes methiant a'ch bod yn nofio (effaith aquaplaning) ni fydd y system yn eich helpu. Mae ganddi ystrydebol "ddim yn deall" beth sy'n mynd ymlaen. Peidiwch â dibynnu arni o gwbl. Mae hi'n sicr yn beth! A bydd yn helpu yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw'r electroneg yn berffaith.

  13. Os nad yw'r "gwrth-lyfr" yn y car wedi'i glymu ag un botwm gyda'r system sefydlogi cyfradd gyfnewid, ei droi i ffwrdd. Mae e bob amser yn ddrwg! (ar y monodrive) yn enwedig os ydych chi'n mynd i neidio drwy'r groesffordd ar ddechrau sydyn. Fydd y cychwyn ddim mor finiog))

  14. Os ydych yn hedfan gyda brethyn ar y lôn chwith, ac ar y "cyfarfod" jam traffig, yna y tu ôl i bob car byddwch yn dod o hyd i bomiwr hunanladdiad hwyliog ar ffurf cerddwr, am ba-"look KA, pob stondin, byddaf yn mynd Cross y trac, prynu cwrw, dal i fyny"


  15. ydych chi'n hedfan, ar y lôn chwith, ac ar y dde i gyd yn sefyll neu'n gyrru'n araf? Maen nhw'n idiots. Maen nhw'n swyno cerddwr i mewn. Byddai wrth ei fodd yn chwalu eich pen. Beth sy'n mynd 'mlaen? Rydych yn gwasanaethu am gwpl o flynyddoedd, a bydd yn marw. Colledion angymaradwy! Mae'r twmpath ym mharagraffau 14 a 15 yn ddu. A'r casgliad yn un. Mae cerddwyr bob amser yn iawn a bywyd dynol yw'r peth pwysicaf. Nid oes unrhyw un yn ddiogel rhag y gwall, ond yn ofalus!

  16. ar ochr y ffordd mae person sydd â phlant, neu blant. Arafu. Nid oes unrhyw opsiynau. Brêc. Fe'i gwelais â'm llygaid fy hun. Mae ychydig bach wedi fy helpu. Ac nid oes neillduol ar y Nant. Pedair blynedd. Y ferch. Ac roedd fy nain yn dal ei phen. Ydych chi'n gwybod cyn lleied o blant sy'n rhedeg? Mae'n wallgof, mae'r handlenni'n ysgwyd, mae holl berthnasau'r tŷ yn cydymdeimlo. Mae hynny mor analy, iawn o dan y fâs 2109. Galw'n ambiwlans. Arbed!!!

  17. anifeiliaid ar y ffordd neu rwystrau annisgwyl ar ffurf olwynion, bagiau, ac ati ei hun gyda phrofiad, ond y diwrnod o'r blaen rhoiodd y ci. (60 km/h y lôn ganol wag ar Rodfa 3 lôn, rhedodd y ci allan o'r tywyllwch ar gyflymder llawn ar draws y toriad. Gelwais y weinyddiaeth sefyllfaoedd brys i fynd allan o'r bwmpi. Adolygu'r recordiad o'r recordydd fideo. Dim siawns. Nid oedd unrhyw ddewisiadau. Doedd e ddim hyd yn oed yn arafu. Mae'n drueni'r ci, ond rwy'n neidio i'r dde o dan yr olwynion. Pam y byddwn I'n. Cadwch eich cŵl. Cyn i chi achub y ci, gwnewch yn siŵr nad ydych yn "stagger" cwpl o polion, car gerllaw, a cerddwr ar ochr y ffordd. Ac yna bydd yr hwyl ci yn rhedeg ar, a chi ... Do fe welais i fideo yn ddiweddar lle arbedwyd ci ar gost ei fywyd.

  18. yr holl reswm dros gyflymder. Dangoswch ddamwain i mi na allwch chi ddweud, "damn, byddwn I'n gyrru ychydig yn arafach, ac ni fyddai dim yn digwydd!" (Egsotig, fel anghofio i roi ar brêc llaw, nid yn y cyfrif)
  Ofalus ar y ffyrdd. Rydym yn parhau â'r thema ac yn rhannu'r profiad! 2. #2
  SashkoF is offline Newydd SashkoF на пути к лучшему
  Dyddiad ymuno
  04.06.2019
  Model
  Cruze
  Swyddi
  7
  Mae'n erthygl ddefnyddiol iawn, yn y bôn. Mae'n cael ei ddweud yn glir ar yr achos. Yn wir, sylwyd yn gywir nad yw hyn yn cael ei addysgu'n union gan fwy nag un hyfforddwr. O ran y fi, maent yn eistedd yno er mwyn ennyn ofn y modurwyr, sydd eisoes yn ofnus, yn unig.


 

Roedd ymwelwyr wedi dod o hyd i'r dudalen hon drwy chwilio am:

Chwiliadau

Tagiau ar gyfer y trywydd hwn