Sut mae Skodas IRC-ennill Fabia yn sefyll i fyny yn y M600 ffycin ar asffalt? Pan edrychwch ar y ddau gawr hyn wediu sgwario i'w'n gilydd, ochr yn ochr ar yr un y CU darn o ffordd, mae unrhyw gymhariaeth rhyngddynt yn ymddangos yn amwys o loes. Efallai y Skoda Fabia Super 2000 car Rali ymffrostio mwy na'i gyfran deg o sgertiau, sticeri a spoiler, ond ei hefyd yn ddwywaith mor dal yn ddim ond hanner cyn hiredy cyfan yn fwy yn y M600 gymesur wedi##'i rannuyn. Mae##'n edrych, yn wir, ychydig fel troli siopa go-gyflymach wrth Verge ffurf supercar clasurol hir, llydan a llyfn, o'r M600.
Nid yw pethauyn cael ei llawer gwell gywydd y Skoda pan fyddwch yn fflachio'r nodiadau technegol yn agored ac yn cymharu'r hyn sy'n cuddio o dan eu crwyn wyll wahtanol. Mae gan y nobl 450-650bhp ar offer, yn dibynnu sut mae ieueinc dewr yn teimlo a lle rydych yn placement y switsh sy'n ymlegrio ei ddeutu-turbo 4. peiriant o 4 litr V8. Mae gan y Fabia, ar y llaw arall, a 2. 0-litr, modur pedwar-silindr sy'n cynhyrchu a, dim ond ychydig o anuanaol gwallt, 265bhp.

A ffan ddaw i torque-fel arfer yr chwmni elfen ddiffiniol o gyflymiad ceir-Mae'r hen Skoda druan yn cael eu dryllio i'r ddaear ac yn cicio lle maen brifo fwyaf. Mae ganddo dim ond 180lb FT i'r ffroblau y 604lb FT (y rhan fwyaf byd ar gael ac yn a iot unrhyw hirgul o chwechawd o prin uwchben tickover).
Ond mae'r Skoda yn pwyso llai na'r nobl, wrth gwrs, felly mae unrhyw fath o ddiffyg egni y gallai ddioddef ar bapur yn cael ei negyddu yn syth mewn gwirionedd, dde? Anghywir. Anghywir iawn. Rhowch neu cymerwch galwyn o gorsaf betrol yma ac acw, mae'r ddau yn pwyso tua 1200kg. Mae hyn yn Edit bod gan y nofydd, nid yn unig manteision p er rhwysg ffycin, ond mantais p er-i-bwysau yr un mor annheg hefyd. Ac mae ganddo deiars yn y cefn llawer ehangach, breciau llawer mwy a dyluniad cerddediad canol clasurol sy'n gwneud i'r Skoda blaen yn ymddangos ar workaday.
Felly pam y gwnaethom hyd yn ei oed ddewis rhoi'r Skoda drwy purgatory gymhariaeth o'r fath, ac ar y cwrs trin yn neidr yn chobham proffi l tir a allai fod wedii gynllunio'n benodol i weddu i'r nobl? Oherwydd mewn gwirionedd gall y Fabia fynydd ag ef, ac yna rhai. Mae ganddo un neu ddau drig i fyny ei gwsg, wediy cyfan, rhai y gallai hyd yn oed gyrrwr M600 fod yn gythryblus cyffwrdd i ddarganfod.
Yr mwyaf effective o'r system y mae'n ei gyriant pedair olwyn. Gyda yn mecanyddol ar y tu blaen, yn y cefn ac yng nghanol y cawr, a phob un ohonynt yn cael eu rhei'n electronic, gall y Fabia gynhyrchu tyniant a gafael y mae y * nobl, braster neu fel arall, yn teiars gobeithio nhw. Mae hefyd yn ei gerio llawer, llawer byrrach y M600 ac yn eu lle trosglwyddiad dilyniannol torri syth a holl dorri rhwng cymarebau yn sylweddol gyflymach y llawlylyll chwe-cyflymyn yn y nooniynolau.
A oes dim o raid i chi ddefnyddio'r cliw unwaith yn y Skoda hyd yn oed. Mae popeth mae S2000 yn ei wneud unwaith ar y symud wedi cael ei gynllunio i ddigwydd cynted ag y bo modd. Mae hyd yn ei oed yn "swnio gyflym pan fyddwch chii ei danio, yr eglwyswr modur cychwyn am quarter eiliad cyn i'r injan heb ei ail ffrwydro i fywyd, yn llwyr foddi allan y purwr tyner y Nobles V8.
Ar ba bwynt rydych chiyn Mental, iawn, digon teg, gadewch i ni ddod ag ef ymlaen. Gadewch i weled beth y ysgyrnygus hwn, fflam-speri, gwi'yr-popio, yn ddig ychydig rhedt o gar yn y gwneud go iawn.
Felly, fe wnaethon ni, ac roedd y canlyniadau braidd yn rhyfedd i ddechrau. Roedd yn stryd un ffordd gyflawn ac yn llwyr, gyda cyflymdra yn cael ei bennu nid gan ystwythder a gafael y Skoda ond gan gyflymder a chyflymiad pur y nobl. Hmm ...
Ar zl couple o ymysg rhaglenni brawf gefn wrth gefn, gyda fi yn y ' Noble ' yn ffefryn y gyrrwr a gefnogir gan Robert Baradwy yn y Skoda, roedd yn amlwg bod yr nobl gynt. Gan fillblinedig. Gallai gyflymu'n gyflymach yn yr holl fannau, yr oedd ganddo fwy o afael ar ganol y gornel-nid yn unig drwyy troeon llwybr lle y byddai rhywun yn disgwyl iddo Cafodd hedfan, ond drwyy rhai arafach hefyd-a na frecio gallai gymryd darnau ar y brona mhobman, er nad oes ganddynt system wrth-gloi.
Dim ond ar y naid o ran yr oes y quarter y ffordd drwyy Neidr y gallaiy Fabia dynnu allan anyan unrhyw fath o fantais, ond dim ond wedyn oherwydd fydd yn gefn yn y M600 i sprve osgoi malu e i hollti e i hollti ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei derud. Roedd pob un ohonynt yn rhyfedd gyffwrdd ac nid o gwbl yr hyn a ddisgwyliwyd.
Ar zl un rhediad mwy gefn-wrth-gefn, pan oedd y M600 unwaith eto yn eistedd ar y gynffon Fabias (gan gan ganiat'u i mi olygfa Grandstand o'r Skoda llithro ar tynnu y ffordd), rydym yn stopio ac yn sgwrsio. A oedd yn farus Roedd y Fabia yn cael trafferth i GRIP ymhobman ac yn honni nad oedd ganddo fraw yn y pen blaen o gwbl drwyi'r rhan fwyaf o Gorneli. Doedd e ddim yn ei defnyddio unrhyw un o'r p'nawn ceir o ganlyniad ac awgrymodd ein bod yn cymryd golwg ar y teiars.
Ar y point of entry hwnnw daeth yn gwbl glir pam yr oedd y Skoda yn ymdrechu i gadw i fyny. Edrychai ei deiars zl fel UE bod yn gwisgo cap nofio, tra Gwisgai'r rhai yn y blaen i'r cynfas. Felly mae'r mecanydd yn gosod i ac yn yn ôl yn y pedwar Michelins, y tro hwn yn gosod rwber cyfansawd caletach ar gyfrif o'r wyneb ffordd anarferol o fawr sy'n cyfundebau llawer o'r neidr. Ac yna dechreuom ein prawf o'r dechrau eto.
Y tro hwn, roedd y result ychydig yn wahanol. Dechrau trwyn i gynffon eto, roedd gan y nobl yr awch o hyd, dim ond, wrth adael y llinell. Ond roedd y corddi yn baradwy a Fabia yn troi i mewn i'r gornel gyntaf, trydydd-i'r iawn-hander, wel, dyna oedd, mewn gwirionedd. Dim ond diflannu a wnaeth, ac ni welais i erioed eto tan y diwedd pan wnaethom ni dros o gwmpas ac fe roddodd i mi fo fawr fawr, ynghyd arwydd v steil y Barri fynd gyda hi. Braf un Robert, Cheers am hynny. Ac yno yr oeddwn yn mental y nobl yn frenin y neidr.
Pe baent wedi bod yn sandio ar hyd yr amser, neu pe baiy teiars ar y Fabia ond yn cael eu gwario cyn inni gychwyn? Neu, yn wir, oedd yn baradwy wedi bod yn chwarae gemau i ddechrau, gan arwain fi a'r hen nobl annwyl i ymdeimlad hollol ffug o ddiogelwch?
Y naill ffordd neuy llall, nid oedd o bwys, oherwydd pan ddaeth y pwysau i'r gad Profodd y Fabia yr hyn yr oeddyn ei byddai'n ei wneud ar hyd yr amser: sef yw curo, hyd yn ei ol yn yr ysbyr yn yr Ysgwrn yn yr ysgob yn y swyddyn. , ac nad oes dim yn fain o pen o'r M600-nid 450bhp, 550bhp neuy 650bhp full-yn ddigon i ddelio i afael, ei ystwythder a'i gyflymder llwyr ar yn tynnu y ddaear. Hyd yn oed ar gwrs ffordd fel hwn.
Gwnaethom ychydig mwy o rediadau trwyn-i-gynffon, y tro hwn gyda mi yn arwain ac yn barus yn y Fabia cyflymach y tu a'r zl, dim ond i weld lle mae'r gwahaniaethau edd yn UE perfformiad yn ar. Yn anochel, cyflymder troi'r Skoda a'i gyflymder gadael o bob tro oedd y sgiliaubuddugol. Waeth pa mor galed y ceisiais ymrwymo'r nobl i bob cornel, roedd gan y Fabia yr Verge. Ac Verge drwchus iawn fe drodd allan i fod.
Oherwydd pan fyddwn yn y pen draw yn cael y stopwats allan ac yn amseru nhwyn lone ar rediad, dim ond i weld yn hollol pa un oedd gyflymaf, yn baradwy a Fabia dymch fiwel a nobl yn llwyr. Gyrrais y M600 mor gyflym ag y gallwn, gan sgofalu fy hun yn DWP mewn couple o leoedd, a Management amser o 33. 2sec. ac yna yn baradwy a Fabia S2000 aeth yn brydlon 2. 1sec yn gynt. Dros bellter o gryn dipyn yn llai nag un filltir.
Roedd y point of entry wedii brofi y tu hwnt i bob amheuaeth. Mae'r Skoda Fabia S2000 yn gyflymach nag M600 nobl-a chan Marged y gallai hyd yn oed y Werin dda o Skoda yn eithaf gredu. Euthum adref yn teimlo sioc braidd, a dweud y gwir, ar zl cael fy Fflic i ffrwd win yn llwyr gan y cawr bach anghyffredin hwn.


Noble M600 vs Skoda Fabia Super 2000-skoda-v1s-noble-jpgNoble M600 vs Skoda Fabia Super 2000-skoda-v2s-noble-jpgNoble M600 vs Skoda Fabia Super 2000-skoda-v3s-noble-jpgNoble M600 vs Skoda Fabia Super 2000-skoda-v4s-noble-jpgNoble M600 vs Skoda Fabia Super 2000-skoda-v5s-noble-jpgNoble M600 vs Skoda Fabia Super 2000-skoda-v6s-noble-jpgNoble M600 vs Skoda Fabia Super 2000-skoda-v7s-noble-jpgNoble M600 vs Skoda Fabia Super 2000-skoda-v8s-noble-jpgNoble M600 vs Skoda Fabia Super 2000-skoda-v9s-noble-jpgNoble M600 vs Skoda Fabia Super 2000-skoda-v11s-noble-jpgNoble M600 vs Skoda Fabia Super 2000-skoda-v12s-noble-jpgNoble M600 vs Skoda Fabia Super 2000-skoda-v13s-noble-jpgNoble M600 vs Skoda Fabia Super 2000-skoda-v14s-noble-jpgNoble M600 vs Skoda Fabia Super 2000-skoda-v15s-noble-jpgNoble M600 vs Skoda Fabia Super 2000-skoda-v16s-noble-jpgNoble M600 vs Skoda Fabia Super 2000-skoda-v17s-noble-jpg