Nid yw'n dude nac yn upstart. Mae'r car hwn yn symbol o gyfoeth bach, ond hollol onest wedi ei gaffael a llawenydd teuluol tawel.
Skoda 422Cofiwch ble mae'r pedal y mae angen i chi bwyso i symud? Ni ddylech gael eich tramgwyddo: mewn perthynas â'r car hwn, sy'n ymddangos yn eithaf di-chwaeth, nid yw'r cwestiwn yn segur. PEDOL UDALWhy, yn ddiddorol, gwnaeth y pedal canol fotwm bach metel-oherwydd ar y chwith a'r dde dau pedalau eithaf normal? Beth sydd wedi dod i'r meddwl dylunwyr Tsiec? Gadawsant gof ohonyn nhw eu hunain: Mae'r botwm yn Cyflymydd! Mae'r brêc ar y dde, ac ar y chwith (Diolch am hynny!) yn cydio. Defnyddiwyd ateb rhyfedd iawn ar gyfer y gyrrwr modern, gyda llaw, nid yn unig ar hyn "Skoda-422" ond hefyd ar fodelau eraill o gwmni'r blynyddoedd hynny. Dyna lle i ysgrifennu: "Rwy'n pedaling"! Gallwch ddod i arfer â'r peth, wrth gwrs, ond mae angen amser a chanolbwyntio arnoch. Ac yna cael mewn car arferol ... Yn ogystal â'r dryswch pedol-yr olwyn lywio gywir (yn Czechoslofacia cyn y feddiannaeth yn 1938 roedd traffig llaw chwith), gerbocs heb synwyr, gafael miniog iawn. Nid yw dal y foment o gydio, cyffwrdd, yn hawdd: jamio'n ddigywilydd y peiriant neu ddim llai digywilydd yn tynnu'r car. Dyma nodwedd y gyriant-Mae'r pedal mewn gwirionedd yn uniongyrchol gysylltiedig â'r fforc. Yn fyr, nid yw gyrru car yn hawdd. Ond y mae rhyw swyn ynddo, ei gymeriad, er nad yr hawsaf, ond gonest: Fe welwch ymagwedd-Peidiwch â difaru. Yn olaf, gyda theimlad o fois Pride dal y foment o gynnwys y cliw a symud yn barchus, fel y dylai fod ar beiriant o'r fath. Mae gweithio gyda'r lifer gerbocs, hyd yn oed gyda fy llaw chwith, yn hawdd ar y cyfan, mae gen I sgiliau gwasgu clun dwbl. Dyna'r droed iawn o hyd i gyrraedd lle mae angen ... Cael! Mae'r peiriant yn rhyfeddol o llyfn, heb newid y taflwybr, ac yn stopio'n eithaf hyderus. Mae breciau mecanyddol wedi'u haddasu'n dda ar gyfer cyflymderau o'r fath (mae'r mwyiad pasbort "Skoda-422" ond yn 75 km/h) ac, wrth gwrs, arafwch bywyd y 1930au cynnar-digon. Mae'r olwyn lywio, ynghyd â'r botwm BEEP, yn dwyn i gof deimlad sy'n agos i'r synnwyr. Y teulu o'r unfed flwyddyn ar hugain o'r ganrif ddiwethaf-anterth y car. Mae eisoes wedi dod allan o'r Diaper-daeth yn fwy hyderus, yn gryfach, yn fwy dibynadwy. Ar yr un pryd, y peiriannau oedd yn dal yn naturiol: dur-fel bod digon ac wyrion, mae adeiladwaith y seddi gyda thrafod gofalus yn ddegawdau byw, pren yn unig yn real. Mewn liferi, handlenni, switshis Mae trylwyredd a rhesymeg onest. Dyna'r pedals diarhebol yn unig ... Dwi bron â bod yn gyfarwydd â hi. Y fath yw, "Skoda-422", nofelydd o 1930,-car teuluol bach, cymharol fforddiadwy, yr ieuengaf yn y gyfres o gwmnïau, a oedd yn cynnwys yn y blynyddoedd hynny pedwar model. Mae tua 4 m o hyd ac mae'r sylfaen yn 2600 mm o hyd. Mae'r injan pedair silindr 1.2-litr yn datblygu 22 o rymoedd. A yw'n ddoniol? Cystadleuydd uniongyrchol y 422ain-Tatra-57, a ddeallai yn 1931, wedi cael injan o tua'r un gyfrol, cynhwysedd o 18 HP. yn yr Almaeneg "Opel-4/20PS" Roedd yr injan yn 20-strong, ar ol 1.5-liter FIAT-514-cynhwysedd o 28 HP. salon Cozy gyda ffenestri mawr-nid Brenhinol, ond yn llawer mwy syml. Dyma'r America, neu yn hytrach, y byd yn barod "Ford-A" ymffrostiai injan 40-Marchnerth, ond ar gyfrol o bron 3.3 litr. Dechreuodd ei gynhyrchu yn 1932, pan gynhyrchodd y cwmni "Skoda" bedwar model gyda pheiriannau 4-, 6-ac 8-silindr a llawer o gyrff. Yn yr un flwyddyn, disodlwyd y 422 gan beiriant mwy datblygedig. Does dim datgeliadau yn nyluniad Skoda. Mae'r system oeri yn thermoseiffon (Mae'n cylchredeg dŵr oherwydd gwahaniaeth tymheredd yn y system), mae ataliadau yn ddibynnol ar sbringiau, mae'r gerbocs yn dri chyflymder. Ond mae popeth yn syml, yn hawdd ei drwsio. Roedd hefyd yn bwysig i brynwyr fod car caeedig dau ddrws yn gwario cyfartaledd o ddim ond 9 litr o betrol am bob 100 km. Ond prif fanteision y gwareiddiad modurol y blynyddoedd hynny yn "Skoda" yw: seddi meddal, lifftiau gwydr yn y drws, chwistrellau gwynt trydan gyda brwsh ar y dde, o flaen y gyrrwr (rhoddir yr ail ar fodelau rhad, fel rheol, fel opsiwn). Yn gyffredinol, eisteddfodwr teuluol arferol, cyfforddus o oes y car. Mae'r brwsh chwistrellau yn un, ond mae'r gyriant yn drydanol. Naturiol yw'r goeden, wrth gwrs. MODURON a bywyd yn nechrau'r 1930au, er gwaethaf yr argyfwng economaidd, roedd llawer yn edrych i'r dyfodol gydag optimistiaeth. Ymddangosai fod y gwaethaf dros ben-Ewrop wedi iacháu clwyfau'r rhyfel byd cyntaf. Roedd cwmnïau ceir yn cynnig mwy a mwy o fodelau. Mae'r planhigyn yn Mlada-Boleslaw (ers 1930-cyn gynted â phosibl, cwmni'r diwydiant modurol), gyda llaw, yn modelu'r peiriannau bob dwy i dair blynedd, oherwydd tyfodd y galw a'r cystadlu. Yn yr un flwyddyn 1932, cynhaliwyd cynhadledd ar ddiarfogi yng Ngenefa ... Ymhen chwe blynedd bydd Czechoslofacia'n cael ei feddiannu, mewn saith fydd yn dechrau'r ail ryfel byd. Nid oedd yr un a brynodd y Skoda hwn, wrth gwrs, yn gwybod ac nid oedd yn meddwl am y dyfodol. Gwnaed y car yn 1931 ar gyfer arddangosfa yn Fienna, ac ar y cyntaf roedd yn un trosadwy. Ond, yn dychwelyd i'r ffatri, yn rhoi corff mwy ymarferol, caeedig, y mae'r car yn haws i'w werthu. Skoda 422 ers hynny hyd at 1999 (!) Roedd y car yn byw yn yr un teulu. Fodd bynnag, ar gyfer y deng mlynedd ar hugain diwethaf safai yn y garej, ac yna fe'i prynwyd gan y perchennog presennol, a dreuliodd wyth mlynedd ar waith adfer a swm sylweddol. Syml, nid dude ac nid o gwbl pompows "Skoda" yn ddiau werth iddo ... Cafodd LITTLE TSIEC "Skoda-422" ei gynhyrchu o 1930 i 1932. Roedd y car yn cynnwys 1.2-liter "Four" gyda chapasiti o 22 HP yn 2800 rpm. Pwysau offer o ddwy ddrws fersiwn caeedig-1000 kg, o ba 730 kg-pwysau y siasi. Ar gyfer y model a gynigiwyd corff 2-a 4-drws: eisteddfodwr, Coupe, trosadwy, phaeton a roadster, Van, Pickup, yn ogystal â lando ar gyfer tacsis. Rhyddhawyd cyfanswm o 3,435 o gopïau. Skoda-422 wedi newid y model 430. Mae'r golygyddion yn diolch i Michal Fiala a Skoda am eu cymorth wrth drefnu'r saethiad lluniau. Skoda 422Cozy salon gyda ffenestri mawr-nid Brenhinol, ond yn llawer mwy eang nag y mae'n ymddangos ar yr olwg gyntaf. Mae'r olwyn lywio, ynghyd â'r botwm BEEP, yn dwyn i gof deimlad sy'n agos i'r synnwyr. Mae'r dyfeisiau a'r switshis yn fach iawn. Ar ben hynny Mae switsh golau allanol. Mae'r brwsh chwistrellau yn un, ond mae'r gyriant yn drydanol. Naturiol yw'r goeden, wrth gwrs. Dyma'r botwm grasol hwn yn y canol ac mae pedal nwy! Darparwyd y cyfan! Hynafiad yr arwyddion tro presennol-mae'r saeth yn troi i gyfeiriad symudiad. Nid yw'r boncyff i ddweud sy'n fawr iawn, ond pa mor cain! Skoda 422Skoda 422SkodaSkoda