Gwaith jeep Liberty lawlyfr gwasanaeth KJ 2002-2006-trwsio â llaw, cynnal a chadw, gweithredu'r car.
Paratowyd y wybodaeth yn y llawlyfr gwasanaeth hwn ar gyfer y technegydd modurol proffesiynol sy'n ymwneud â gwaith atgyweirio dyddiol. Mae gwybodaeth sy'n disgrifio gweithrediad a defnydd offer safonol ac opsiynol wedi'i chynnwys yn llawlyfr y perchennog gyda'r cerbyd.
Mae'r wybodaeth yn y llawlyfr hwn wedi'i rhannu'n grwpiau. Mae'r grwpiau hyn yn cynnwys disgrifiad, gweithrediad, diagnosis,
profi, addasu, tynnu, gosod, datgymalu, a gweithdrefnau'r Cynulliad ar gyfer y systemau a'r cydrannau.
I helpu i leoli Tudalen Teitl y grŵp, defnyddiwch y Lleolydd tabiau grŵp drwy glicio i'r dudalen ganlynol. Tllywydd

Mae ffurflen sylwadau ar ffurf llawlyfr gwasanaeth wedi'i chynnwys yng nghefn y llawlyfr hwn. Defnyddio'r ffurflen i ddarparu
Y Gorfforaeth DaimlerChrysler gyda'ch sylwadau a'ch awgrymiadau.
Darperir torciau tynhau fel gwerth penodol drwy gydol y llawlyfr hwn. Mae'r gwerth hwn yn cynrychioli
canolbwynt yr amrediad torque peirianneg derbyniol ar gyfer cais cyflymwr penodol. Mae'r gwerthoedd torque hyn wedi'u bwriadu ar gyfer eu defnyddio yn y Cynulliad gwasanaeth a gweithdrefnau gosod gan ddefnyddio'r clipiau OEM cywir. Wrth amnewid clipiau, defnyddiwch yr un math (rhan Rhif) yn y cyflymwr fel y'i tynnir.
Mae'r Gorfforaeth DaimlerChrysler yn cadw'r hawl i newid gweithdrefnau profi, manylebau, diagnosis,
dulliau trwsio, neu wifrau cerbydau ar unrhyw adeg heb rybudd ymlaen llaw nac yn wynebu rhwymedigaeth.


Iaith: Saesneg

Ar AutoRepManS: