Nwy-31105-llawlyfr atgyweirio, cynnal a chadw, gweithredu'r car.
Ysgrifennwyd y llyfr gan brif arbenigwyr y ffatri moduron Gorky, datblygwyr uniongyrchol y car Gaz-31105.
Mae'r llyfr yn rhoi disgrifiad byr o ddyluniad, nodweddion gweithrediad y car, maint ac amlder y gwaith cynnal a chadw, yn ogystal â thrwsio'r car ar sail darnau parod sbâr. Mae testun y llyfr yn cynnwys delweddau o declyn a dyfeisiau arbennig ar gyfer cynnal a chadw ac atgyweirio, y gallwch chi'n hawdd eu deall eu dyfais a gwneud eu rhai eu hunain.
Mae Gaz yn gweithio'n gyson i wella cynhyrchu'r car, felly gall dyluniad unedau unigol, gofynion technegol ar eu cyfer, amlder a mathau o waith cynnal a chadw fod yn wahanol i'r rhai yn y llyfr.
Mae'r wybodaeth a roddir yn y llyfr yn cyfeirio at y trimau mwyaf poblogaidd ac addasiadau o'r car "Volga" Gaz-31105.
Mae'r llyfr wedi ei fwriadu ar gyfer cyflogeion gorsafoedd gwasanaeth, cwmnïau trwsio a pherchnogion unigol y car, myfyrwyr prifysgolion a cholegau sy'n astudio dyfais y car.
Sylwch i ddarllenwyr fod dynodi modelau injan gyda'r Rhif 10 ar ôl Rhif y model (e.e. ZMH-4062.10) a heb y rhif 10 (e.e. SMH-4062) yn cyfeirio at yr un injan.


Rhifyn: 2005
Awdur: Kalmanson L.D., et al.
Cyhoeddwr: "Rwautobook"
ISBN: 5-94228-069-X/DjVu (adnabyddir yn llawn)
Ansawdd: testun cydnabyddedig (OCR)
Tudalennau: 255 (256)


ГАЗ-31105 руководство по ремонту-63587b0d22f8-jpg ГАЗ-31105 руководство по ремонту-98f18ef7d20f-jpg ГАЗ-31105 руководство по ремонту-29a43fbb2e1e-jpg
Lawrlwythwch y GAz-31105 canllaw atgyweirio Ar AutoRepManS: