NWY 69-68-Llawlyfr atgyweirio, cynnal a chadw, gweithredu'r car.
Mae'r llawlyfr wedi'i fwriadu ar gyfer personél unedau ac unedau trwsio sy'n cyflawni'r gwaith atgyweirio blaen presennol ar y car ar yr unedau gorffenedig. Yn ogystal, gall y llawlyfr hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer hyfforddiant ymarferol ar atgyweirio milwrol y Gaz-69-68 mewn ysgolion milwrol a rhannau. Mae'r llawlyfr yn berthnasol i'r car Gaz-69-68 a'i addasiadau canlynol, a gynhyrchwyd gan y planhigyn Automobile Ulyanovsk:
-Gaz-69-68-cerbyd ag wyth sedd ar gyfer cludo personél a chargo;
-Gaz-69A-68-cerbyd traffig uchel pum sedd ar gyfer cludo personél;
-Gaz-69E-68-cerbydau ag wyth o gerbydau uchel â chyfarpar trydanol wedi'i gysgodi ar gyfer cludo personél a chargo;
Mae'r Gaz-69AE-68 yn gerbyd traffig uchel pum sedd gyda chyfarpar trydanol wedi'i gysgodi ar gyfer cludo personél.
Mae dyluniad y llawlyfr yn cymryd i ystyriaeth ddyluniad y car GAz-69-68 a'i addasiadau, gan effeithio ar gynhyrchu atgyweiriadau cyfredol a chanolig, a wnaed cyn 1 Awst, 1971.

Mae'r llawlyfr yn cynnwys:-cyfarwyddiadau cyffredinol, gan gynnwys cyfarwyddiadau ar driniaeth arbennig y car cyn y gwaith atgyweirio a wneir yn ystod y rhyfel; -y cardiau gweithredu rhan gyntaf i ddisodli'r prif unedau, y nodau a'r dyfeisiau, gan nodi'r rhesymau dros amnewid a'r amodau technegol ar gyfer y Cynulliad, yn ogystal â'r gofynion ar gyfer paentio a phrofi'r car; -yr ail ran-cardiau gweithredu ar gyfer atgyweirio unedau, nodau ac offer gydag amodau technegol ar gyfer diffygion ac atgyweirio rhannau, Cynulliad yr uned, y nod neu'r ddyfais; Apiau
Mae'r cardiau gweithredu yn dangos yr holl waith sy'n cael ei wneud wrth amnewid, datgymalu, a chydosod unedau a cygnau. Os oes angen i chi cyn-dynnu neu osod uned neu nod arall wrth amnewid uned neu nod, mae'r cerdyn gweithredu yn cyfeirio at y map. Ar yr un pryd, mae'r cerdyn gweithredu yn nodi cyfanswm yr amser a dreulir yn gwneud y gwaith i gyd (heblaw am yr amser ar addasiadau a wneir os oes angen), ac mae'n darparu'r holl ddyfeisiau ac offer angenrheidiol. Amser yn y cardiau gweithredu yn cael ei roi heb ystyried yr amser ar gyfer gwaith paratoadol. Rhoddir newidiadau adeiladol i unedau, nodau a rhannau ar ffurf nodiadau i'r trosglwyddiadau cyfatebol o gardiau gweithredu. Mae'r offeryn a'r dyfeisiau sydd eu hangen i ailosod neu drwsio unedau, nodau a rhannau sydd â newidiadau strwythurol yn cael eu rhoi mewn cromfachau. Pan fydd dau neu ragor o berfformwyr yn gwneud y gwaith trosglwyddo, nodir hyn yn nhestun y trosglwyddo mewn cromfachau.
Rhifyn: 1976
Awdur: Ed. F. L. Halimon
Cyhoeddwr: milwrol, DjVu, DOC
Tudalennau: 487


ГАЗ 69-68 руководство по ремонту-prnscr1-jpg ГАЗ 69-68 руководство по ремонту-prnscr2-jpg ГАЗ 69-68 руководство по ремонту-prnscr3-jpg
Lawrlwythwch y canllaw atgyweirio GAH 69-68 Ar AutoRepManS: