Croeso i'r llawlyfrau trwsio ceir.
+ Ateb i'r edefyn
Canlyniadau 1 i 3 o 3
Llinyn

Canllaw trwsio LACROLET llaes, DAEWOO NUBIRA III


 1. #1
  Dyddiad ymuno
  01.01.2007
  Model
  SantaFe
  Swyddi
  3,110

  Canllaw trwsio LACROLET llaes, DAEWOO NUBIRA III  CHEVROLET LACETTI/DAEWOO NUBIRA III canllaw atgyweirio

  Ffynhonnell y llyfr a gyflwynir:
  ADRAN 1
  DYFAIS CAR
  Gwybodaeth am y car
  Data pasport
  Bysellau car
  Rheolaethau
  Dangosfwrdd
  Cyfuniad o gyfarpar
  Gwresogi, aerdymheru ac awyru
  Ddrysau ochr
  Cloeon
  Windows
  Y drws cefn (cefnffyrdd)
  Gefnffordd
  Gwregysau diogelwch
  Sedd
  Addasiad o safle'r seddi blaen
  Seddi cefn
  Defnyddio seddi plant
  Addasu safle'r olwyn lywio
  Rearview drychau
  Goleuadau salon
  Fiehgyrau gwrth-haul
  Droriau salon a soced trydanol
  Hood
  Lifer rheoli trawsyriant
  Boncyff to


  ADRAN 2
  ARGYMHELLION GWEITHREDU
  Rheolau diogelwch ac argymhellion
  Rheolau diogelwch
  Argymhellion gweithredu
  Argymhellion diogelwch traffig
  Cyflwyno'r car
  Gweithredu car yn ystod y cyfnod gwarant
  Paratoi'r car ar gyfer gadael
  Yn fuilio'r car gyda gasoline
  Defnyddio Jac
  Llusgo car
  ADRAN 3
  CAMSWYDDOGAETHAU AR HYD Y FFORDD
  Dydy'r injan ddim yn dechrau
  Technegau cychwyn peiriannau cyffredinol
  Camswyddogaethau yn y system cychwyn
  Gwirio'r system gynnau
  Gwirio system pŵer yr injan
  Diffygion y system chwistrellu tanwydd
  Colli
  Toriadau yr injan
  Diagnosis o gyflwr injan yn ôl golwg canhwyllau a allai gynnau tân
  Mae'r car yn symud jerks
  Y difeddwl ar ddechrau'r Mudiad
  Cipio wrth gyflymu
  Y jerks yn y symudiad sefydledig
  Nid yw'r car yn symud yn dda
  Peiriant yn arafu wrth yrru
  Pwysedd olew wedi gostwng
  Gwirio'r system IRO
  Peiriant gorboethi
  Gwirio'r system oeri
  Ni ailgodir batri
  Gwirio offer trydanol
  Injan yn cychwyn o ffynonellau allanol cyfredol
  Diffygion trydanol
  Roedd curo tramor
  Curo yn y peiriant
  Curo gan atal a thrawsyrru
  Dirgryniad a blows ar yr olwyn lywio
  Problemau brêc
  Pwmpio'r system frecio
  Gwirio'r system frecio
  Twll yr olwyn
  Newid yr olwyn
  ADRAN 4
  Cynhaliaeth
  Cyffredinol
  Rheolau diogelwch
  Gwasanaeth dyddiol (EOs)
  Gwirio'r olwynion
  Gwirio lefel a llabed olew yn y system IRO
  Gwirio lefel a llabed yr oerydd
  Gwirio lefel a llabed y hylif brêc yn y tanc o yriannau hydrolig y system brêc a diffodd y cliw
  Gwiriwch lefel a ffracsiwn yr hylif sy'n gweithio yn y tanc o chwyddseinyddion hydrolig
  Gwiriwch lefel a llabed yr hylif yn y tanc golchi
  Gwirio goleuadau allanol
  Cynnal a chadw cyntaf (i-1)
  Gwiriwch wregys gyriant unedau ategol
  Edrychwch ar y gwregys dosbarthu nwy
  Yn lle olew yn y hidlydd injan ac olew
  Glanhau system awyru Carter
  Wrthi'n gwirio'r cysylltiadau system pibellau a oeri
  Gwirio'r system rhyddhau pelfis gwacáu
  Gwirio selio piblinellau tanwydd
  Gwiriwch y gyriant diffodd y cliw
  Gwirio lefel yr olew yn y gerbocs llaw
  Gwiriwch y gorchuddion amddiffynnol yr olwyn flaen
  Gwiriwch gyflwr technegol y rhannau o'r hongiad blaen ar y car
  Gwiriwch gyflwr technegol y rhannau hongiad cefn ar y car
  Gwirio ac addasu'r difa ar yr olwynion
  Arolygu ac arolygu'r llywio ar y car
  Gwirio symudiad rhydd (luft) yr olwyn lywio
  Gwirio awyriad y breciau
  Gwirio traul padiau brêc, disgiau a drymiau
  Edrych ar y gwactod y brêc chwyddseinyddion
  Gwirio effeithiolrwydd y system frecio
  Gwiriwch y brêc parcio
  Cynnal a chadw batris
  Gwirio golau golau a rheoleiddio
  Ffitiadau corff saim
  Glanhau tyllau draenio
  Ail gynnal a chadw (i-2)
  Disodli'r hidlydd hidlo revelor
  Amnewid a gwasanaethu canhwyllau
  Gwirio gwifrau foltedd uchel
  Disodli'r hidlydd tanwydd
  Adnewyddu'r llain o unedau ategol
  Amnewid y gwregys dosbarthu nwy a'i rholyn ymestyn
  Amnewid hylif brêc mewn brêcs a diffodd y cliw
  Amnewid yr oerydd
  ADRAN 5
  Peiriant
  Nodweddion y dyluniad
  Awgrymiadau defnyddiol
  Tynnu a gosod casin peiriant addurniadol
  Gwirio cywasgu mewn silindrau
  Tynnu a gosod chwistrellwyr injan
  Disodli'r cymorth atal a gefnogir gan yr uned bŵer
  Gosod y piston silindr cyntaf yn y safle cloc cywasgu
  Tynnu, ysgarthu a gosod olwyn hedfan
  Amnewid rhannau o sêl yr injan
  Amnewid caead y pen bloc silindr
  Amnewid pen bloc silindr
  Amnewid capiau olew
  Disodli saloons siafftiau dosbarthu
  Amnewid y siafft crank up
  Yn lle sêl yr olew Carter
  Amnewid pibell fewnfa
  Amnewid y Pad carthffos prom
  Pen bloc peiriant
  Tynnu, ysgarthu a gosod siafftiau dosbarthu
  Amnewid hydrodigolliadau
  Disgynulliad, atgyweirio a Chynulliad pen bloc silindr
  Golchi falf
  Wrthi'n tynnu'r gosodiad peiriant
  Trwsio peiriannau
  Disgynulliad injan
  Gwall rhannau peiriant
  Adeiladu injan
  System saim
  Nodweddion y dyluniad
  Tynnu a gosod pwmp olew
  Atgyweirio'r pwmp olew
  System oeri
  Nodweddion y dyluniad
  Tynnu a gosod awyrydd trydan o'r system oeri injan yn y casgliad gyda casin
  Amnewid y rheiddiadur oeri
  Amnewid pwmp dŵr
  Tynnu a gosod thermostat
  Tynnu a gosod tanc estyniad
  System nwy gwacáu
  Nodweddion y dyluniad
  Disodli clustogau atal gyda system nwy gwacáu
  Disodli'r casglwr graddio
  Tynnu a gosod trawsnewidydd catalytig
  Amnewid y tiwb sy'n derbyn
  Amnewid silencer ychwanegol
  Amnewid y Prif silencer
  Tynnu a gosod sgriniau reoli tymheredd
  System pŵer peiriant
  Nodweddion y dyluniad
  Gwiriad pwysedd system pŵer peiriant
  Lleihau'r pwysau yn system bŵer yr injan
  Tynnu a gosod hidlydd aer
  a swn siler yn y Let
  Tynnu, ail-osod a gosod
  pwmp tanwydd
  Amnewid y tanc tanwydd
  a'i bibell yn arllwys
  Tynnu a gosod y ramp tanwydd
  Tynnu, archwilio a gosod chwistrellwyr
  Tynnu a gosod throttle
  Addasu ac amnewid
  throttle Drive dennyn
  Tynnu a gosod y pedal
  rheolaeth throttle
  Gwirio a disodli pedemskamers y gyriant
  fflapiau cilfach
  Tynnu, archwilio a gosod falf electromagnetig o'r gyriant fflap pibell derbyn
  System dal anwedd tanwydd
  Nodweddion y ddyfais
  Tynnu a gosod system adnoddu
  cipio anweddau tanwydd
  Dileu, gwirio a gosod y falf
  adarfod prodoc
  System ailgylchu
  nwyon gwacáu
  Nodweddion y dyluniad
  Tynnu a gosod falf ailgylchu nwy gwacáu
  ADRAN 6
  Trosglwyddo
  Gafael
  Nodweddion y dyluniad
  Gwirio ac addasu'r pedal
  Gyriant cau clun
  Tynnu a gosod y cliw
  Amnewid silindr gwaith y cydiwr gyda'r cliw sy'n dwyn
  Amnewid Prif silindr y gyriant cau clun
  Amnewid y bibell a'r tiwb pŵer hydrolig gyda'r clun yn cau
  Tynnu a gosod pedalau clust
  Pwmpio'r gyriant hydrolig oddi ar y clun
  Trosglwyddo
  Nodweddion y dyluniad
  Gwiriwch y lefel, llabed a disodli'r olew mewn trosglwyddiad â llaw a hylif gweithio mewn trosglwyddiad awtomatig
  Amnewid slingiau gerfiadau
  Tynnu a gosod gerbocs
  Datgymalu a chyfosod y gerbocs, gan ysgarthu ei rannau
  Trwsio'r siafft eilaidd
  Atgyweirio'r siafft cynradd
  Trwsio'r synwr
  Atgyweirio'r gwahaniaeth
  Ressht
  Colfachau gêr gyriant vsnite
  Tynnu, gosod a gwregys tu ôl cam lifer rheoli gerbocs
  Rheoli'r gyriant trawsyrru
  Gyriannau olwyn flaen
  Nodweddion y dyluniad
  Tynnu a gosod gyriannau olwyn flaen
  Disodli colfachau cyflymder onglog cyfartal o olwynion blaen
  ADRAN 7
  Undersgoriad
  Hongiad blaen
  Nodweddion y dyluniad
  Tynnu a gosod RAC sioc yr hongiad blaen
  Y gwregys o RAC sioc yr hongiad blaen
  Yn lle'r uwch-gefnogaeth i'r RAC amsugnwr sioc atal blaen
  Disodli'r cymorth pêl flaen hongiad
  Disodli'r lifer atal blaen
  Amnewid y rhannau o'r sefydlogydd hongiad blaen
  Tynnu a gosod yr hongiad blaen cylchdro
  Amnewid y canolbwynt blaen
  Tynnu a gosod yr hongiad blaen
  Hongiad cefn
  Nodweddion y dyluniad
  Tynnu a gosod y rac sioc atal cefn
  Atgyweirio'r RAC sioc atal cefn
  Disodli cymorth uchaf RAC sioc yr ataliad cefn
  Amnewid lifer isaf blaen yr hongiad cefn
  Amnewid y lifer is cefn o'r hongiad cefn
  Amnewid lifer hydredol yr hongiad cefn
  Amnewid y rhannau o'r sefydlogydd hongiad cefn
  Tynnu a gosod y both gefn
  Tynnu a gosod hongiad cefn cyntaf
  Tynnu a gosod yr hongiad cefn
  ADRAN 8
  Llywio
  Nodweddion y dyluniad
  Colofn lywio
  Tynnu a gosod yr olwyn lywio
  Dileu a gosod casin Colofn llywio
  Dileu a gosod y golofn lywio
  Tyniant llywio
  Gan ddisodli blaen allanol y tyniant llywio
  Amnewid tyniant llywio
  Mecanwaith llywio
  Amnewid yr hylif sy'n gweithio a phwmpio'r rheoli busnes system hydrasuser
  Amnewid y tanc llywio
  Disodli'r mecanwaith llywio
  Disodli'r pwmp llywio
  ADRAN 9
  SYSTEM FRECIO
  Nodweddion y ddyfais
  Pwmpio dŵr y brêc
  Gwirio ac addasu safle'r pedal brêc
  Prif silindr brêc
  Amnewid y Prif danc silindr brêc
  Amnewid y Prif silindr brêc
  Mwyhadur brêc gwactod
  Disodli mwyhadur gwactod
  Amnewid pibellau a thiwbiau brêc
  Amnewid pibellau brêc
  Amnewid tiwbiau brêc
  Tynnu a gosod y pedal brêc
  Mecanweithiau brecio olwynion blaen
  Amnewid padiau brêc y mecanwaith brêc olwyn flaen
  Amnewid y system brêc olwyn flaen gyda'r pad canllaw
  Amnewid y disg brêc y mecanwaith brêc olwyn flaen
  Mecanweithiau brecio olwyn ôl
  Amnewid padiau brêc y mecanwaith brêc olwyn gefn
  Amnewid y mecanwaith brêc olwyn cefn yn y casgliad gyda'r padiau canllaw
  Amnewid y gyriant brêc olwyn gefn
  Brêc parcio
  Addasiad gyriant brêc parcio
  Amnewid padiau brêc y mecanwaith brêc parcio
  Amnewid y cyfartalwr gyriant brêc parcio
  Amnewid y dennyn cefn o'r gyriant brêc parcio
  Tynnu a gosod y lifer gyriant brêc parcio
  System brêc gwrth-gloi
  Amnewid synwyryddion amledd olwynion
  ADRAN 10
  OFFER ELECTRO
  Nodweddion y dyluniad
  Diagnosis o namau trydanol
  Blociau mowntio
  Lleoliad ffiwsiau, tyllau nofio a'u cyfnewid a'u hadnewyddu
  Tynnu a gosod gosod blociau
  Batri
  Nodweddion y dyluniad
  Gofal batri
  Gwirio'r tâl batri
  Tynnu a gosod batri
  Gwefru batris
  Generadur
  Dyluniadau arbennig
  Tynnu a gosod generadur
  Amnewid y generadur pwli
  Generadur atgyweirio
  Cychwyn
  Dyluniadau arbennig
  Gosod shot a cychwynnydd
  Cychwyn trwsio
  Switsh tanio (clo)
  Dyluniadau arbennig
  Wrthi'n gwirio'r switsh tanio (clo)
  Amnewid grŵp cyswllt y switsh (Lock) o'r tanio a'r rheolydd immobilisazra
  Tynnu a gosod switsh (clo)
  System rheoli injan
  Dyluniadau arbennig
  Gwirio coiliau tanio
  Tynnu a gosod coiliau tanio
  Wedi tynnu a gosod uned rheoli injan electronig
  Gwirio a disodli synwyryddion rheoli injan
  Goleuadau, larymau golau a sain
  Nodweddion y dyluniad
  Amnewid lampau
  Amnewid y bloc-oleuadau
  Gosod pwyntydd troi yn lle'r lamp ochr
  Disodli'r taillight
  Amnewid signal ychwanegol ar stop
  Amnewid goleuadau goleuadau plât trwydded
  Yn lle plafonds goleuadau caban
  Amnewid y plafond sy'n goleuo
  Amnewid y blwch goleuadau plastig
  Disodli'r switsys llywio
  Tynnu a gosod bîp
  Tynnu a gosod cylch cyswllt y bîp a bag aer y gyrrwr
  Yn lle'r modur chwistrellau windshield
  Amnewid y ffenestr ffenestr drws yn ôl arweinydd modur
  Ffilmio a gosod golchwr gwyntyll a ffenestri ffenestr ffenestr drws cefn
  Drws ffrynt codi gwydr
  Disodli'r uned rheoli marwnad trosteklock
  Amnewid pŵer trydan gyda lifftiau gwydr
  Tynnu a gosod modur trydan o'r rheiddiadur oeri yn y peiriant
  Tynnu a gosod gwresogydd trydan o ffan gwresogydd
  Amnewid gwrthiant ychwanegol i'r gwresogydd trofententer
  Yn cynhesu ffenestri gwydr yn y cefn
  Cyfuniad o gyfarpar
  Nodweddion y dyluniad
  Tynnu a gosod cyfuniad o declynnau
  Switshis dangosfwrdd
  Amnewid yr uned rheoli pŵer penolau a goleuo cyfuniad o declynnau
  Amnewid y switsh larwm
  Tynnu a gosod y oriawr
  Imiwnydd
  Nodweddion y ddyfais
  Dileu a gosod uned rheoli imiwnydd
  Tynnu a gosod cetrisen ysgafnach
  System acwstig
  Wrthi'n tynnu a gosod Recordydd Sain
  Tynnu a gosod seinyddion
  Amnewid synwyryddion a switsys
  Amnewid y synhwyrydd lamp signal o ostyngiad pwysau olew brys
  Disodli'r synhwyrydd lefel tanwydd
  Gwirio a disodli'r switsh cefn
  Amnewid y switsh stop-signal
  Amnewid y switsh lamp rheoli gyda'r brêc parcio
  Newid switsys plafond goleuadau caban
  ADRAN 11
  Corff
  Nodweddion y dyluniad
  Tynnu a gosod cladin rheiddiadur
  Tynnu a gosod fflapiau
  Tynnu a gosod bymparerau
  Tynnu a gosod y bwmpen flaen
  Tynnu a gosod y bwmpen gefn
  Tynnu a gosod yr asgell flaen
  Tynnu a gosod y'r rhwyll bocs sy'n cael ei yrru gan yr aer
  Hood
  Tynnu a gosod y Hood
  Tynnu, gosod ac addasu'r clo Hood a'i yriant
  Addasu clicied clo'r Hood
  Ddrysau ochr
  Tynnu a gosod clustoeri drws ffrynt
  Amnewid gwydr y drws ffrynt
  Amnewid y lifft ffenestr drws ffrynt
  Amnewid handlen allanol y drws ffrynt
  Newid clo'r drws ffrynt
  Disodli dolen fewnol gyriant clo'r drws ffrynt
  Amnewid y clo drws ffrynt
  Yn lle'r agoriad drws ffrynt
  Tynnu a gosod y drws ffrynt
  Tynnu a gosod clustoeri drws cefn
  Amnewid y drws cefn gwydr
  Amnewid y lifft ffenestr drws cefn
  Disodli handlen allanol y drws cefn
  Yn lle'r clawr clo mewnol o'r drws cefn
  Amnewid y clo drws cefn
  Yn lle'r agoriad drws cefn
  Tynnu a gosod y drws cefn
  Y drws cefn
  Mae ailosod y drws cefn yn stopio
  Tynnu a gosod clustoeri drws cefn
  Tynnu a gosod leinin drws cefn addurniadol
  Gosod clo, clicied, handlenni a chlawr clo'r drws cefn
  Tynnu a gosod y drws cefn
  Gorchudd deor tanc tanwydd
  Tynnu a gosod caead mandwll y tanc tanwydd
  Tynnu a gosod gorchudd mandwll y tanc tanwydd a'i yriant
  Sedd
  Tynnu a gosod y sedd flaen
  Tynnu a gosod pennau
  Tynnu a gosod y sedd gefn
  Tynnu cladin twnnel llawr a'i osod
  System diogelwch goddefol (SRS)
  Nodweddion y dyluniad
  Tynnu a gosod bag aer y gyrrwr
  Tynnu a gosod bag awyr i deithwyr blaen
  Amnewid y gwregys sedd flaen
  Amnewid y gwregys sedd gefn
  Tynnu a gosod uned reoli electronig ar gyfer system ddiogelwch goddefol ychwanegol
  Rearview drychau
  Tynnu a gosod drych allanol
  Tynnu a gosod drych mewnol
  Dangosfwrdd
  Nodweddion y dyluniad
  Wrthi'n tynnu a gosod dangosfwrdd
  Tynnu a gosod cladin caban
  Tynnu a gosod cladin
  Chwistrellau Gwyntyll
  Yn lle brwshys chwistrellau windshield
  Yn lle'r liferi chwistrellau windshield
  Tynnu a gosod y trapeze hedfan chwistrellau windshield yn y casgliad gyda'r modur-olygydd
  Drws cefn glanhawr y windshield
  Yn lle'r sugnwr ffenestri chwistrellau windlamp drws cefn
  Gosod y ffenestr drws cefn yn lle'r lifer chwistrellau Gwyntyll
  Tynnu a gosod sugnwr ffenestri chwistrellau sy'n crynu yn y casgliad gyda braced
  Amnewid gwydr corff llonydd
  Gofal y corff
  Golchi ceir
  Golchi peiriannau
  Gofalu am glustogi a matiau salon
  ADRAN 12
  NODWEDDION DYLUNIO'r INJAN
  Crynodeb
  Tynhau'r gwirio ac amnewid y llain o unedau ategol
  Gwirio lefel a llabed olew
  Yn lle hidlo olew ac olew
  Amnewid ac addasu tensiwn y gwregys dosbarthu nwy
  Gosod y piston silindr cyntaf yn y safle cloc cywasgu
  Ailosod caead pen y bloc silindr
  Disodli sêl yr olew Carter paled
  ADRAN 13
  SYSTEM WRESOGI, AERDYMHERU AC AWYRU
  Dyfeisiau arbennig
  Nodweddion y system wresogi
  Nodweddion y system aerdymheru
  Nodweddion y system awyru
  Mae rheolau'r offer yn ddiogel wrth atgyweirio a chynnal a chadw'r system aerdymheru
  Tynnu'r oerydd o'r system aerdymheru
  Amnewid cylchoedd selio
  Cywasgydd aerdymheru
  Tynnu a gosod rheolwr pwysedd y system aerdymheru cywasgydd
  Tynnu a gosod cywasgydd aerdymheru
  Amnewid y pwli gyriant
  Disodli'r electromagnet cywasgydd
  Yn lle'r cyddydd
  Amnewid y derbynnydd sychwr
  Gan ddisodli'r falf thermoreoleiddiol
  Amnewid y synhwyrydd gwasgedd
  Amnewid yr Hidlydd sy'n dod i mewn i'r awyr caban
  Tynnu a gosod uned reoli â llaw y system wresogi, aerdymheru ac awyru
  Tynnu a gosod fflap ailgylchu trydan
  Awyriad gwacáu'r caban
  Cais
  CYNLLUNIAU OFFER TRYDANOL


  Руководство по ремонту CHEVROLET LACETTI, DAEWOO NUBIRA III-chevrolet-lacetti-screen-jpg Руководство по ремонту CHEVROLET LACETTI, DAEWOO NUBIRA III-chevrolet-lacetti-screen2-jpg Руководство по ремонту CHEVROLET LACETTI, DAEWOO NUBIRA III-chevrolet-lacetti-screen3-jpg Руководство по ремонту CHEVROLET LACETTI, DAEWOO NUBIRA III-chevrolet-lacetti-screen4-jpg  Lawrlwytho'r canllaw trwsio LACETTI CHEVROLET, DAEWOO NUBIRA III Ar AutoRepManS:
 2. #2
  dixy is offline Newydd dixy на пути к лучшему
  Dyddiad ymuno
  05.09.2011
  Model
  Y lanos
  Swyddi
  1
  Diolch am Lawlyfr diddorol. Yn anffodus, nid yw ar gael trwy turbobit, gan ei fod yn bob amser yn dweud "rydych wedi cyrraedd y terfyn cysylltiadau o ch ystod IP". A allwch ychwanegu unrhyw "wasanaeth lawrlwytho cwmwl arall? Diolch o flaen llaw!
  Cofion gorau!

 3. #3
  Dyddiad ymuno
  01.01.2007
  Model
  SantaFe
  Swyddi
  3,110
  Quote Postiwyd yn wreiddiol gan dixy View Post
  Diolch am Lawlyfr diddorol. Yn anffodus, nid yw ar gael trwy turbobit, gan ei fod yn bob amser yn dweud "rydych wedi cyrraedd y terfyn cysylltiadau o ch ystod IP". A allwch ychwanegu unrhyw "wasanaeth lawrlwytho cwmwl arall? Diolch o flaen llaw!
  Cofion gorau!
  Dolen ar gyfer lawrlwytho- https://mega.nz/#!QhwH1CAL
  Allweddol mewn neges bersonol.


 

Roedd ymwelwyr wedi dod o hyd i'r dudalen hon drwy chwilio am:

montaz spodneho krytu modura Daewoo nubira

lacetti daewwo ηλεκτρικα σχεδια ταμπλο

Cymorth carpiansex

Tagiau ar gyfer y trywydd hwn